A través del nostre equip d’advocats, oferim assessoria legal i fiscal a les inversions immobiliàries dels nostres clients.

Quan els nostres clients compren un immoble, verifiquem l’absència de càrregues en el Registre de la Propietat, prepararem el contracte d’arres, revisem l’escriptura notarial, gestionem el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (immobles usats) o de l’impost sobre el valor afegit ( obra nova), i supervisem el procés de compravenda fins a la inscripció en el Registre de la Propietat.

També oferim assessoria fiscal en el moment de la compravenda per optimitzar la rendibilitat després d’impostos de les inversions dels nostres clients. Ens assegurem del compliment de tota la normativa fiscal local aplicable i revisem la situació personal dels nostres clients per a beneficiar-nos del tractat per evitar la doble imposició corresponent.

També proporcionem assessoria legal per a les inversions immobiliàries dels nostres clients, incloent el pagament d’impostos locals, arrendaments urbans, i propietat horitzontal. Per als clients interessats a obtenir una rendibilitat de les seves inversions immobiliàries, proporcionem assessoria fiscal i presentem les declaracions fiscals corresponents.

D’acord amb la Llei 14/2013, els estrangers que efectuïn una inversió mínima de 500.000 € en un immoble poden sol·licitar la residència legal a Espanya. Ens encarreguem de tramitar el visat de residència per a aquells clients interessats a obtenir la condició de resident legal a Espanya.