Coneix una oportunitat d’inversió immobiliària, però no té el capital per finançar-la?

A Barcelona Real Estate podem ser socis en les seves inversions immobiliàries. Ens comprometem a obtenir el capital necessari per finançar la inversió mitjançant la nostra xarxa d’inversors. Ens especialitzem en la compra de béns immobles, la rehabilitació d’edificis, i la urbanització de solars. Iniciarem la nostra relació mitjançant la signatura d’un acord de confidencialitat amb vostè per avaluar el projecte.

També li oferirem l’assessorament legal i fiscal necessari per arribar a l’acord que resulti més adequat per defensar els interessos de totes les parts.